Sklep internetowy lovesexshop.cz oferuje treści o charakterze erotycznym. Dlatego prosimy o potwierdzenie, czy masz ukończone 18 lat. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze zasady ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Warunki handlowe

Warunki handlowe
Ochrona danych osobowych
Warunki handlowe
Warunki handlowe

Niniejsze OWU zawierają warunki korzystania ze stroną www.lovesexshop.pl (dalej: Sklep) świadczonych usług sprzedażowych przez zarejestrowanych i niezarejestrowanych konsumentów (dalej: Klient).

Przeglądając Sklep, rejestrując się lub dokonując zakupu (przeprowadzając jakiekolwiek postępowanie) na podstawie tych OWU, zostaje zawarta umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Klient, jako konsument Sklepu, jest zobowiązany zaakceptować warunki tych OWU. Jeśli Klient nie zaakceptuje jakiejkolwiek postanowienia OWU, nie może korzystać ze strony, nie może dokonywać zakupów w Sklepie.

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta regulowane są Polityką Ochrony Danych Osobowych, dostępną bezpośrednio na stronie głównej lub poprzez następujący link: https://www.lovesexshop.pl/shop_help.php?tab=privacy_policy

Informacje techniczne, które są niezbędne do korzystania ze Strony i nie są częścią tych OWU, można znaleźć w informacjach dostępnych na stronie.

Językiem umowy jest czeski.

Złożone zamówienia są automatycznie zapisywane w systemie Sprzedawcy w formie elektronicznej i mogą być przez Klienta przeglądane w dowolnym momencie po zalogowaniu się na własne konto. Strony przyjmują do wiadomości, że umowa zawarta w tej formie nie jest uważana za umowę zawartą na piśmie, nie są prowadzone przez Sprzedawcę, dlatego nie jest możliwe ich późniejsze odnalezienie, i stosują się do niej przepisy prawne obowiązujące na terytorium Węgier.

Uwaga: Tłumaczenia zawierają pewien stopień interpretacji i mogą wymagać dostosowania do specyficznych wymogów prawnych obowiązujących w Polsce lub na Węgrzech, skoro wspomniano o przepisach węgierskich. Proszę skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że tłumaczenie jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Dane Sprzedawcy

Deweloperem i operatorem tego sklepu internetowego (Eshop), a także sprzedawcą produktów dystrybuowanych w tym Eshopie, jest:

Nazwa firmy: Webshop Logisztika Kft. (Dalej: Sprzedawca) Adres: 1097 Budapeszt, ulica Ecseri 14-16., Węgry Adres korespondencyjny: 1097 Budapeszt, ulica Ecseri 14-16. Zarejestrowany w rejestrze handlowym sądu: Sąd w Budapeszcie, Wydział Gospodarczy Numer rejestracyjny firmy (NIP): Cg. 01-09-953952 Numer identyfikacyjny podatkowego (NIP): 23121076-2-43 Numer identyfikacyjny VAT (VAT ID): HU23121076 Numer identyfikacyjny administratora danych osobowych: 03327-0001 Numer rejestracyjny przetwarzania danych osobowych: NAIH-60933/2012. i NAIH-60934/2012. Nazwa organu wydającego zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz numer ewidencyjny zezwolenia: Urząd Burmistrza Dzielnicy XIII Budapesztu, pod numerem ewidencyjnym XIII/10402/2012/B.

Rejestracja

Każda część sklepu internetowego (Eshop) jest dostępna dla każdego, także bez rejestracji. Zakup również nie jest związany z obowiązkiem rejestracji. Jednakże, jeśli Klient chce dokonać rejestracji w Eshopie, musi dostarczyć Sprzedawcy następujące dane:

• Imię, • Adres email, • Hasło, • Adres (dostawy, fakturowania), • Numer telefonu.

O pomyślnej rejestracji Sprzedawca informuje Klienta, wysyłając maila.

Klient ma prawo anulować swoją rejestrację w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres info@lovesexshop.pl. Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie dokonać anulowania. Po anulowaniu dane Klienta są natychmiast usuwane z systemu; nie dotyczy to jednak danych i dokumentów przechowywanych w związku z już złożonymi zamówieniami, anulowanie nie powoduje usunięcia tych danych, ponieważ przechowywanie tych danych jest wymagane przez § 169 ustawy C. o księgowości z 2000 roku. Po usunięciu danych, ich przywrócenie nie jest możliwe.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych (szczególnie hasła). Jeśli Klient zauważy, że do hasła wprowadzonego podczas rejestracji ma dostęp nieuprawniona trzecia osoba, jest zobowiązany niezwłocznie zmienić swoje hasło, a jeśli sądzi, że trzecia osoba w jakikolwiek sposób nadużywa tego hasła, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Klient zobowiązuje się, że będzie aktualizował dane osobowe podawane podczas rejestracji w miarę potrzeb, tak aby były one aktualne, kompletne i zgodne z rzeczywistością.

 

Postęp zakupów

Podczas przeglądania Eshopu można dodawać poszczególne produkty do wirtualnego koszyka, klikając przycisk "Dodaj do koszyka", który znajduje się na stronie wybranego produktu. Minimalna wartość zamówienia wynosi 39,8 PLN (bez kosztów dostawy), więc jeśli cena zakupu produktów dodanych do wirtualnego koszyka nie osiągnie tej kwoty, Klient nie będzie mógł wysłać swojego zamówienia do Sprzedawcy. Po wybraniu produktów można rozpocząć proces zakupu, klikając przycisk "Kasa", a następnie można wysłać zamówienie, wypełniając formularz zamówienia. Przed pierwszym zakupem dokonanym za pośrednictwem Eshopu nie jest konieczne dokonanie rejestracji, Klient może robić zakupy także jako gość. W przypadku istniejącej już rejestracji zaleca się składanie późniejszych zamówień po zalogowaniu się na konto użytkownika. Rejestracja ułatwia kolejne zakupy i korzystanie z różnych rabatów.

Składanie zamówień w Eshopie jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Sprzedawca jest w stanie przyjąć i zrealizować zamówienie, jeśli Klient wypełni bez wyjątku wszystkie pola znajdujące się w formularzu rejestracyjnym i zakupowym. Za szkody powstałe z nie spełnienia tego obowiązku, czyli za problemy techniczne powstałe podczas procesu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Koszty wynikłe z błędnie lub niekompletnie wprowadzonego adresu lub innych danych, informacji, ponosi Klient.

Szczególnie ważne jest dokładne podanie kontaktu telefonicznego, ponieważ Sprzedawca przed wysłaniem każdej przesyłki uzgodni telefonicznie z Klientem. W przypadku niekompletnie wprowadzonych danych kontaktowych Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia.

Składając zamówienie, Klient akceptuje, że Sprzedawca może skorzystać z usług pośredników do realizacji zamówienia. Sprzedawca może korzystać z usług dostarczanych przez podwykonawcę, ponieważ dostarczenie w pewnych przypadkach jest realizowane przez stronę trzecią (firmę kurierską). Sprzedawca jest jednocześnie dostawcą i nabywcą wyżej wymienionych usług.

 

Techniczne możliwości korekty błędnie wprowadzonych danych

Poprawienie błędnie wprowadzonych danych jest możliwe przed kliknięciem przycisku "Wyślij zamówienie". Aby powrócić do poprzedniej strony, należy użyć przycisku "Wstecz". Dane wprowadzane podczas rejestracji oraz hasło logowania można w dowolnym momencie zmienić w zakładce "Dane klienta" po zalogowaniu. Zawartość "koszyka" można w dowolnym momencie sprawdzić, zmienić lub nawet usunąć. Jeśli po wysłaniu zamówienia zauważysz błąd w wprowadzonych danych, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na adres e-mail info@lovesexshop.pl.

Mint korábban is említettem, mindig javasolt egy szakfordító vagy anyanyelvi beszélő ellenőrzése a jogi és üzleti szövegek fordítása esetén, hogy biztosítsa a fordítás pontosságát és megfelelőségét.

 

Wiążąca oferta, potwierdzenie

Oferta od Klienta jest automatycznie potwierdzana przez Sprzedawcę za pośrednictwem maila, który jest wysyłany do Klienta w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania oferty. Ten mail potwierdzający zawiera dane wprowadzone podczas zakupu, a w razie rejestracji (informacje do faktury i wysyłki) przez Klienta, ID zamówienia, datę zamówienia oraz listę zamówionych przedmiotów, ich ilość, cenę produktów, koszty wysyłki i całkowitą kwotę do zapłaty. Jeśli Klient już wysłał swoje zamówienie do Sprzedawcy, a zauważy błąd w danych zawartych w mailu potwierdzającym, musi zgłosić to w ciągu 1 dnia Sprzedawcy, aby uniknąć realizacji niechcianych zamówień.

Klient jest zwolniony z wiążącej oferty, jeśli w ciągu 48 godzin nie otrzyma od Sprzedawcy maila potwierdzającego dotyczącego danego zamówienia.

Ten mail potwierdzający od Sprzedawcy jest uważany za przyjęcie oferty Klienta, co skutkuje powstaniem ważnej umowy między Sprzedawcą a Klientem.

Jeśli Klient już wysłał swoje zamówienie do Sprzedawcy, a zauważy błąd w danych zawartych w mailu potwierdzającym, musi zgłosić to w ciągu 1 dnia Sprzedawcy, aby uniknąć realizacji niechcianych zamówień.

Zamówienie jest uważane za umowę zawartą w formie elektronicznej, dla której obowiązują warunki ustalone w ustawie nr CVIII. z 2001 roku (prawo węgierskie) dotyczące pewnych aspektów usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego. Umowa podlega przepisom Rozporządzenia Rządu nr 45/2014 (II.26.) (prawo węgierskie) dotyczące szczegółowych zasad umów zawartych między konsumentem a przedsiębiorcą i uwzględnia przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE o prawach konsumentów.

Jako ogólne przypomnienie, gdy tłumaczenie zawiera szczegółowe i specyficzne terminy prawne lub biznesowe, zaleca się dodatkową weryfikację przez profesjonalnego tłumacza lub osobę, która jest biegła zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym, aby zapewnić dokładność i zgodność tłumaczenia.

 

Ceny, właściwości, opakowania produktów

Ceny produktów

Ceny występujące przy produktach to zawsze ceny zawierające VAT. Produkty, przy których widnieje cena 0 lub 0,01 (zero lub zero całe zerojeden) CZK, są w danym momencie niedostępne. Zamówienie takich produktów jest nieważne, cena 0 lub 0,01 CZK nie jest uważana za ofertę bezpłatną. Ceny podane w sklepie internetowym obowiązują do ich odwołania lub zmiany. Obrazy i informacje magazynowe podane na powierzchni sklepu internetowego mają charakter informacyjny, mogą różnić się od rzeczywistości. Z powodu szybko zmieniających się zapasów magazynowych może się zdarzyć, że pomimo informacji „w magazynie”, dany produkt w rzeczywistości nie jest w magazynie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy i po wykryciu błędu natychmiast informuje Klienta. W sklepie internetowym mogą wystąpić literówki, a więc także błędne oznaczenie ceny (szczególnie: błędy dziesiętne, cena zakupu 1 Czk itp.). Za opublikowane dane Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, zastrzega sobie prawo, aby w przypadku błędnie podanych danych nie akceptować zamówienia i nie zawierać umowy, ewentualnie, aby rozwiązać zawartą umowę, wydając zawiadomienie przed przewidywaną realizacją zamówienia.

Pakowanie

Zamówione produkty są zawsze wysyłane Sprzedawcom w dyskretnie zapakowanej przesyłce, która ani swoim wyglądem, ani podanym nadawcą nie wskazuje zawartości przesyłki. Dane osobowe Klienta są przez Sprzedawcę przetwarzane poufnie, czyli ani fakt zamówienia, ani dane Klienta nie są udostępniane innej osobie (wyjątek stanowią firmy kurierskie) poza Klientem (szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Ochrona danych osobowych).

Ważne parametry produktów, wymiary

Rozmiar bielizny dystrybuowanej w sklepie internetowym różni się od zwykłych rozmiarów na terytorium Czech (zazwyczaj są większe), dlatego wyraźnie zaleca się korzystanie z tabeli rozmiarów umieszczonej na stronie wybranego bielizny. Sprzedawca wyraźnie prosi swoich Klientów o wybór właściwego rozmiaru, ponieważ wymiana zakupionej bielizny erotycznej z powodów higienicznych nie jest możliwa, w przypadku wyboru niewłaściwego rozmiaru. Sklep internetowy dystrybuuje produkty należące do następujących grup produktów: bielizna erotyczna, higiena intymna, gadżety erotyczne, kremy, erotyczne gry towarzyskie, prezerwatywy, prezenty, kosmetyki erotyczne itp. Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie internetowym są przeznaczone dla osób pełnoletnich! Wszystkie produkty (szczególnie kremy, środki nawilżające, olejki) przechowuj poza zasięgiem dzieci! Odcienie kolorów niektórych produktów mogą różnić się przy wyświetlaniu na komputerze użytkownika od rzeczywistego koloru danego produktu, dlatego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pełną zgodność kolorów.

 

Dostawa przesyłek i metody płatności

Sprzedawca zazwyczaj jest w stanie zrealizować zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych, jeśli dany produkt jest dostępny na magazynie. Sprzedawca stara się przestrzegać tego terminu dostawy, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli powyższy termin dostawy nie jest możliwy do przestrzegania. W przypadku ewentualnych opóźnień Sprzedawca zawsze kontaktuje się z Klientem, informując go o prawdopodobnym terminie realizacji. Jako adres dostawy zawsze podawaj adres (np. adres miejsca pracy), gdzie nieprzerwanie przebywasz w dni robocze między godziną 8:00 a 18:00, i gdzie możesz odebrać paczkę.

Klient jest zobowiązany sprawdzić przy odbiorze przesyłki, czy opakowanie jest nienaruszone, czy ilość produktów jest prawidłowa oraz podpisać potwierdzenie odbioru, jeśli stwierdzi, że wszystko w związku z produktem jest w porządku. Jeśli stwierdzi uszkodzenie opakowania lub produktu, Klient musi na miejscu poprosić o sporządzenie protokołu błędu. Produkt w uszkodzonym opakowaniu Klient może przyjąć wyłącznie na własne ryzyko. Sprzedawca nie może przyjąć późniejszej reklamacji dotyczącej ilości i jakości bez sporządzonego protokołu. Podpisując potwierdzenie odbioru, Klient akceptuje, że odebrany pakiet, zarówno pod względem wyglądu, jak i zawartości, spełnia złożone zamówienie (zawartość opakowania jest kompletna, opakowanie i towar są nienaruszone).

Jeśli w trakcie dostawy odbiór przesyłki jest nieudany, przewoźnik zostawi informację o tej sytuacji, a następnie ponownie, maksymalnie dwukrotnie, spróbuje dostarczyć paczkę. Dostarczanie paczek odbywa się w dni robocze od 8 do 18. Klient jest zobowiązany podać adres dostawy, gdzie jest dostępny w danym przedziale czasowym. Dostarczana przesyłka jest dyskretna, dlatego też jako adres możesz podać adres miejsca pracy.

Sposoby dostawy:

• Firma kurierska GLS

Metody płatności:

 • Płatność kartą online (bramka płatnicza Simple)

 

Prawo do odstąpienia

Warunki określone w tym punkcie odnoszą się tylko do osób fizycznych, które działają poza swoją profesją, działalnością samodzielną lub handlową i kupują, zamawiają, otrzymują, używają, wykorzystują towar i są adresatem oferty, komunikacji handlowej w związku z towarem (dalej "Konsument").

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania:

a) produktu, b) w przypadku dostarczenia kilku produktów – od ostatnio dostarczonego produktu, c) w przypadku produktu składającego się z wielu przedmiotów lub części – od ostatnio dostarczonego elementu lub części, d) w razie potrzeby produktu dostarczanego regularnie w określonym przedziale czasowym – od pierwszej dostawy produktu Konsumentowi lub przez niego wskazanej trzeciej osobie, która nie jest dostawcą.

Ustawowo określony obowiązek Sprzedawcy wynosi 14 dni kalendarzowych, ale w przeciwieństwie do tego Sprzedawca zapewnia Konsumentowi 30 dni kalendarzowych na skorzystanie z jego prawa do odstąpienia.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy także w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem otrzymania.

Proces korzystania z prawa do odstąpienia

Jeśli Konsument zamierza skorzystać z jego prawa do odstąpienia, jego oświadczenie zawierające jednoznaczne zamiary odstąpienia powinno dotrzeć do Sprzedawcy (np. pocztą, faksem lub wiadomością wysłaną elektronicznie) przy użyciu jednego z kontaktów podanych w pkt 1 tych OWU. W tym celu Konsument może również skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia dostępnego pod tym linkiem. Konsument korzysta z jego prawa do odstąpienia w określonym terminie, jeśli przed upływem wyżej wspomnianego terminu wyśle Sprzedawcy formularz odstąpienia od umowy. Konsument musi udowodnić, że korzysta z jego prawa do odstąpienia zgodnie z regulacjami określonymi w pkt 10.

W przypadku korzystania z prawa do odstąpienia w formie pisemnej, odstąpienie uważa się za dokonane we właściwym terminie, jeśli Konsument wyśle swoje powiadomienie o odstąpieniu do Sprzedawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych (może to być także 30. dzień kalendarzowy).

W odniesieniu do obliczania terminu na odstąpienie dla Sprzedawcy datą decydującą w przypadku przesyłania powiadomienia pocztą jest data nadania na poczcie, w przypadku powiadomienia wysłanego e-mailem i faksem – termin wysłania danego e-maila i faksu. Należy, aby przesyłka Konsumenta została nadana na poczcie jako list polecony, tylko w ten sposób można wiarygodnie udowodnić termin nadania.

W przypadku przyjęcia powiadomienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi odbiór powiadomienia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia swojego powiadomienia o odstąpieniu, zwrócić Sprzedawcy zamówiony towar na adres podany w pkt 1. Termin uważa się za zachowany, jeśli Konsument przed upływem 30-dniowego terminu wyśle produkt (nada na poczcie lub przekaże wybranemu kurierowi).

Koszty związane ze zwrotem towaru na adres Sprzedawcy ponosi Konsument. Sprzedawca nie ma możliwości przyjęcia przesyłek wysłanych za pobraniem. Oprócz kosztów związanych ze zwrotem towaru Konsument w związku z odstąpieniem nie ponosi żadnych innych obowiązków płatniczych.

W przypadku gdy Konsument odstąpi od umowy, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, włączając w to koszty dostawy (dostarczenia Konsumentowi), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Konsumenta innego sposobu dostawy niż najtańszy, standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca uwzględnia wcześniejszą datę.

Przy zwrocie pieniędzy Sprzedawca stosuje taki sam sposób płatności, jakiego używał Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w pkt 7. § (1) ustawy o prawach konsumenta i w pkt 7. § (2) ustawy o prawach konsumenta.

 

Gwarancja na normalny towar

Gwarancja na część produktu

W przypadku niewłaściwego wykonania przez Sprzedawcę, Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy dotyczącej wadliwego wykonania.

W przypadku umowy konsumenckiej, Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą części produktu w ciągu 1 roku od daty odbioru, na takie wady, które istniały już w momencie odbioru. Po upływie rocznego okresu, nie jest możliwe zgłoszenie przez Klienta reklamacji dotyczącej części produktu.

W przypadku umowy, która nie została zawarta z Konsumentem, uprawniona osoba może zgłosić swoje prawo do gwarancji na część produktu w ciągu 1-rocznego okresu przedawnienia.

Klient - według własnego wyboru - może wybrać naprawę lub wymianę, chyba że realizacja wybranego przez Klienta rozwiązania jest niemożliwa lub gdyby w porównaniu z innym sposobem rozwiązania, realizacja stanowiłaby dla Sprzedawcy nadmiernie wyższe koszty. Jeśli Klient nie żąda naprawy lub wymiany, bądź nie może tego zażądać, może zażądać dostarczenia proporcjonalnej zapłaty, albo może sam naprawić wadę lub zlecić naprawę na koszt Sprzedawcy albo - ostatecznie - może odstąpić od umowy. W przypadku nieistotnej wady odstąpienie jest niemożliwe.

Klient ma prawo zmienić wybrany sposób realizacji gwarancji na część produktu na inny sposób, ale koszty powstałe w wyniku zmiany sposobu realizacji musi ponieść klient. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmiana była uzasadniona lub jeśli to Sprzedawca dał powód do zmiany.

Klient musi niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady, poinformować Sprzedawcę.

Klient może zgłosić roszczenie gwarancyjne na część produktu bezpośrednio do Sprzedawcy.

Rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego na część produktu w ciągu sześciu miesięcy od daty wykonania umowy nie jest związane z żadnym innym warunkiem niż wskazanie usterki, jeśli Klient udowodni, że zakupił produkt od Sprzedawcy (poprzez przedstawienie faktury lub kopii faktury). Sprzedawca jest zwolniony z gwarancji tylko wtedy, gdy udowodni, że wada produktu pojawiła się po przekazaniu go Klientowi. Jeśli Sprzedawca udowodni, że przyczyną powstania wady jest możliwe przypisanie Klientowi, nie musi przyznać Klientowi gwarancji na część produktu. Po upływie sześciu miesięcy od wykonania umowy, Klient jest już zobowiązany udowodnić, że wykryta przez niego wada istniała już w terminie wykonania umowy.

Jeśli Klient zgłasza gwarancję na część produktu - ze względu na wskazaną wadę - na zupełnie oddzielną część produktu, gwarancja na część produktu nie jest uważana za zgłoszoną na pozostałą część produktu.

Gwarancja na produkt jako całość

W przypadku wady produktu (rzeczy ruchomej), Klient uznany za Konsumenta - na podstawie jego decyzji - może skorzystać z prawa określonego w punkcie 10.1. lub gwarancji na produkt.

Jednakże Konsument nie ma prawa, aby jednocześnie, na bieżąco zgłaszać gwarancję na część produktu oraz gwarancję na produkt za tę samą wadę. W przypadku uznania gwarancji na produkt, Konsument ma jednak prawo zgłosić gwarancję na część produktu dotyczącą wymienionego produktu, bądź jego naprawionej części. Jako rozwiązanie w przypadku zgłoszenia gwarancji na produkt, Konsument może jedynie zażądać naprawy lub wymiany produktu, tzn. nie może zażądać rekompensaty finansowej, udzielenia rabatu i odstąpienia, ponieważ pomiędzy producentem a konsumentem nie powstał stosunek umowny, brak umowy. W przypadku zgłoszenia gwarancji na produkt, wada produktu musi zostać udowodniona przez Konsumenta.

Produkt uważa się za wadliwy, jeśli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w momencie wprowadzenia produktu na rynek, lub jeśli produkt nie posiada właściwości wskazanych w opisie produktu wydanym przez producenta.

Konsument może zgłosić roszczenie gwarancyjne na produkt w ciągu dwuletniego okresu od wprowadzenia danego produktu na rynek. Po upływie tego okresu, to prawo wygasa. Po wykryciu wady, Konsument musi niezwłocznie zgłosić wykrytą wadę producentowi. Wada zgłoszona w ciągu dwumiesięcznego okresu od wykrycia wady jest uważana za zgłoszoną niezwłocznie. Za szkody, które powstały z powodu opóźnionego zgłoszenia, odpowiedzialność ponosi Konsument.

Konsument może zgłosić roszczenie gwarancyjne na produkt ruchomy producentowi lub dystrybutorowi (Sprzedawcy).

W rozumieniu ogólnej gwarancji na produkt, producent, importer lub inna osoba wprowadzająca produkt na rynek jako producent, odpowiada za wady produktu. Gwarancja na produkt nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

W przypadku wykorzystania przez Konsumenta gwarancji na produkt, koszty naprawy lub wymiany produktu ponosi producent.

Producent, importer lub inna osoba wprowadzająca produkt na rynek jako producent jest zobowiązana uwzględnić przepisy prawa obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

Gwarancja na towary wyposażone w silniki i towary o wyższej wartości

Przepisy dotyczące obowiązkowej gwarancji na towary konsumpcyjne zawiera Rozporządzenie Węgierskiego Rządu dotyczące ustawowej gwarancji na niektóre towary konsumpcyjne nr 151/2003. (IX.22.).

Zakres rozporządzenia obejmuje tylko towary, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia i są sprzedawane w ramach umowy konsumenckiej zawartej na terytorium Węgier.

Na produkty wyposażone w silniki i meble erotyczne udzielamy następującej gwarancji:

• jeśli cena jednostkowa wynosi więcej niż 150 PLN, ale mniej niż 1 500 PLN, udzielamy gwarancji na 1 rok, • jeśli cena jednostkowa wynosi więcej niż 1 500 PLN, ale mniej niż 3800 PLN, udzielamy gwarancji na 2 lata, • jeśli cena jednostkowa jest wyższa niż 3800 PLN, udzielamy gwarancji na 3 lata.

Gwarancja na produkty wyposażone w silniki i produkty o wyższej wartości nie wpływa na prawo Klienta do gwarancji na zwykły towar.

Początkiem okresu gwarancji jest data wprowadzenia produktu do eksploatacji, która pokrywa się z datą wykonania faktury wystawionej klientowi. Ta umowa jest również uważana za gwarancję produktu.

Gwarancja nie obejmuje wad, jeśli ich przyczyna pojawiła się po przekazaniu produktu Konsumentowi, na przykład jeśli przyczyną wady jest nieprawidłowe uruchomienie (z wyjątkiem, gdy uruchomienie zostało przeprowadzone przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela, lub jeśli przyczyną błędnego uruchomienia jest błąd w instrukcji obsługi produktu) nieprawidłowa obsługa produktu, ignorowanie instrukcji obsługi nieprawidłowe przechowywanie, nieprawidłowe traktowanie, uszkodzenie katastrofa naturalna, klęska żywiołowa.

W przypadku wady objętej gwarancją Konsument ma prawo

-po pierwsze - według własnego wyboru - na naprawę lub wymianę, z wyjątkiem sytuacji, gdy realizacja gwarancji wybranej przez Klienta jest niemożliwa, lub - w porównaniu z innym sposobem realizacji - oznaczałaby dla Sprzedawcy nadmiernie wyższe koszty, biorąc pod uwagę wartość produktu w stanie bez wad, wagę naruszenia umowy i szkodę wyrządzoną Konsumentowi przez uznawanie gwarancji.

-jeśli Sprzedawca nie zapewnił wymiany lub naprawy w terminie odpowiadającym danemu zobowiązaniu, nie może go spełnić ze względu na ochronę interesów Konsumenta lub jeśli jego prawo do wymiany naprawy wygasło, Konsument - według własnego wyboru - może zażądać zwrotu proporcjonalnej części ceny zakupu, może sam naprawić lub zlecić naprawę innej osobie na koszt Sprzedawcy, lub odstąpić od umowy. W przypadku drobnej wady odstąpienie nie jest możliwe.

Naprawa lub wymiana powinna zostać przeprowadzona w odpowiednim terminie - biorąc pod uwagę właściwości produktu i przewidywalne funkcje dla Konsumentów - przy ochronie interesów Konsumenta. Sprzedawca powinien starać się, aby naprawa lub wymiana została przeprowadzona maksymalnie w ciągu piętnastu dni.

W przypadku naprawy do produktu można zamontować tylko nowy część zamienną.

Okres gwarancji nie obejmuje tego okresu naprawy, podczas którego Konsument nie mógł używać danego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Okres gwarancji w przypadku wymiany produktu lub części produktu (naprawa) na wymieniony (naprawiony) produkt (część produktu) oraz ze względu na wadę wynikłą z powodu naprawy zaczyna biec od nowa.

Koszty wynikłe z realizacji obowiązków gwarancyjnych ponosi Sprzedawca.

Konsument nie jest jednak uprawniony do jednoczesnego dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji na zwykły towar i gwarancji na towary wyposażone w silniki oraz towary o wyższej wartości na tę samą wadę. Niezależnie od tego ograniczenia Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji na towary wyposażone w silniki i towary o wyższej wartości niezależnie od uprawnień określonych w punktach 10.1. i 10.2.

Zgłaszanie gwarancji

Klient może zgłosić swoje roszczenie dotyczące gwarancji na zwykły towar lub towary wyposażone w silniki lub towary o wyższej wartości w odniesieniu do zakupionych produktów osobiście pod adresem działalności Sprzedawcy, drogą e-mailową lub telefonicznie. Nazwa: Webshop Logisztika Kft. Adres działalności: 1097 Budapeszt Ecseri út 14-16. Adres e-mail: info@lovesexshop.eu Więcej informacji na temat zwrotu towaru i potwierdzenia umowy można znaleźć na stronie

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Zakup za pośrednictwem E-sklepu zakłada rozpoznanie i akceptację możliwości i barier określonych przez internet ze strony Klienta, zwłaszcza pod względem wydajności technicznej i ewentualnych błędów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za okoliczności wymienione w poniższych punktach, niezależnie od ich przyczyny:

• Przypadkowa zmiana, brak dostarczenia danych wysyłanych i/lub odbieranych przez internet.

• Jakiekolwiek nieprawidłowe działanie sieci internetowej, które uniemożliwia płynne funkcjonowanie E-sklepu i zakupy.

• Jakiekolwiek awarie urządzeń odbierających na liniach komunikacyjnych.

• Utrata jakichkolwiek danych i dokumentów - niezależnie od tego, czy zostały one wysłane w formie papierowej czy elektronicznej - które nie zostały wysłane poleconym.

• Błędne działanie jakiegokolwiek oprogramowania.

• Konsekwencje jakiegokolwiek błędu programowego, zdarzenia nadzwyczajnego lub awarii technicznej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie czy pośrednie, które powstały w wyniku połączenia się z E-sklepem lub przeglądania E-sklepu.

Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z podania, odpowiednio ujawnienia danych osobowych innej osoby. W takim przypadku Sprzedawca zapewni wszelką pomoc odpowiednim organom w celu ustalenia tożsamości osoby działającej nielegalnie.

Publiczne kanały komunikacyjne, które są częścią E-sklepu (napisanie recenzji produktów), każdy Klient używa na własną odpowiedzialność. E-sklep nie jest automatycznie moderowany, jednakże jeśli Sprzedawca otrzyma powiadomienie, zgłoszenie lub w inny sposób dowiedzie się o działaniu niezgodnym z prawem lub sprzecznym z interesami, Sprzedawca ma prawo bez uzasadnienia na stałe lub tymczasowo usunąć jakąkolwiek treść lub jej część. W przypadku powtarzających się lub poważnych nieprawidłowości Sprzedawca ma prawo definitywnie wykluczyć Klienta z korzystania ze strony, w tym również usunąć rejestrację.

 

Prawo autorskie

Prawa autorskie do wszystkich treści zamieszczonych na E-sklepie (teksty (artykuły, opisy produktów, informacje, niniejsze OWU itp.), obrazy, ilustracje, inne informacje lub dane) należą do Sprzedawcy, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Przede wszystkim zabronione jest korzystanie z treści pobranych z E-sklepu w innym celu niż zakupy przez E-sklep, przetwarzanie, kopiowanie itp. W przypadku naruszenia praw autorskich Sprzedawcy lub naruszenia tej umowy, Sprzedawca natychmiast wszcznie postępowanie prawne przeciwko osobie działającej nielegalnie. Korzystając z E-sklepu, Klient zgadza się, że kopiowanie lub korzystanie z treści E-sklepu w innym celu, niż określono tutaj, jest uważane za działanie nielegalne (naruszenie tych OWU), nawet jeśli przypadkowo dana treść nie jest objęta ochroną praw autorskich. Klient zgadza się, że w przypadku każdego takiego nielegalnego działania jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania operatorowi E-sklepu bez konieczności udowadniania, którego minimalna wartość wynosi 800 PLN.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu sądowego lub postępowania urzędowego przeciwko każdej osobie, która korzystając z E-sklepu (w tym zakupy) działa nielegalnie, lub próbuje to zrobić. E-sklep nie odpowiada za jakiekolwiek działanie nielegalne strony trzeciej, które jest przeprowadzone na szkodę jakiegokolwiek konsumenta lub Klienta.

W przypadku jakiegokolwiek działania nielegalnego związanego ze stroną lub jej użytkowaniem, lub naruszenia interesów Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo natychmiastowo zablokować rejestrację Klienta, usunąć dane osobowe i inne jego dane razem z rejestracją. Dane mogą być nadal przetwarzane w celu postępowania związanego z działaniem nielegalnym i naruszeniem interesów. O powyższych krokach Sprzedawca nie musi informować Klienta.

Link internetowy prowadzący do E-sklepu można umieścić swobodnie. Sprzedawca ma jednak prawo żądać jego bezpodstawnego usunięcia.

Wyświetlanie E-sklepu lub jakiejkolwiek jego części na innej domenie, na przykład jako ramkowanej aplikacji - jako część własnej strony - jest możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszej pisemnej zgody.

Strona internetowa, na której znajduje się link prowadzący do E-sklepu, nie może sprawiać wrażenia, że Sprzedawca rekomenduje wspiera zakup lub korzystanie z usługi lub produktów dystrybuowanych przez daną stronę.

Strona linkująca nie może podawać fałszywych informacji o stosunku prawnym między stroną linkującą, sprzedawcą i e-sklepem. E-sklep podejmie konieczne kroki w przypadku korzystania z każdego linku prowadzącego do niego, który szkodzi nazwie i interesom Sprzedawcy, E-sklepu.

Niektóre usługi E-sklepu umieszczą na komputerze Konsumenta unikalne identyfikatory, tzw. cookie. Cookie służy wyłącznie do ułatwienia identyfikacji konsumentów, dla innych celów operator ich nie wykorzystuje. Blokowanie przyjmowania plików cookie nie przeszkadza w korzystaniu z usług E-sklepu.

 

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych.

Rozwiązanie skarg

Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Jeśli spór konsumencki między Sprzedawcą a Klientem nie może zostać rozstrzygnięty poprzez negocjacje z Sprzedawcą, Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Czeskiego Inspektoratu Handlowego i może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzyganie sporów lub Klient ma prawo skorzystać z jednej z poniższych opcji:

a) Zwrócić się do stowarzyszenia konsumenckiego

Jeśli Klient stwierdzi naruszenie swoich praw konsumenckich, ma prawo zwrócić się ze skargą do odpowiedniego stowarzyszenia konsumenckiego. Po ocenie skargi, odpowiedni urząd podejmie decyzję o przeprowadzeniu postępowania konsumenckiego. Klient może znaleźć odpowiednie stowarzyszenie konsumenckie, korzystając z poniższego linku. Lista stowarzyszeń konsumenckich: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/

b) Rozstrzyganie sporów konsumenckich przez platformę internetową Unii Europejskiej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

W przypadku sporu konsumenckiego dotyczącego umowy kupna zawartej online, Konsumentom umożliwia się także rozstrzyganie sporów transgranicznych dotyczących zakupu w formie elektronicznej, poprzez zgłoszenie skargi elektronicznej, którą można zgłosić przez platformę online dostępną pod powyższym linkiem.

Wystarczy, że Konsument dokona rejestracji na platformie online dostępnej pod powyższym linkiem, w pełni wypełni formularz, a następnie prześle go do odpowiedniego organu za pośrednictwem platformy. W ten sposób konsumenci mogą łatwo dochodzić swoich praw pomimo odległości.

c) Złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzyganie sporów

Kontakt Czeskiego Inspektoratu Handlowego dla pozasądowego rozstrzygania sporów: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

W przypadku, gdy Sprzedawca odrzuci reklamację Klienta, Klient ma prawo zwrócić się do Czeskiego Inspektoratu Handlowego: warunkiem rozpoczęcia postępowania jest próba rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Do zakresu działania Czeskiego Inspektoratu Handlowego należy pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Zadaniem Czeskiego Inspektoratu Handlowego jest podejmowanie prób zawarcia porozumienia między Sprzedawcą a Konsumentem w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego.

Czeski Inspektorat Handlowy podejmie działanie na podstawie wniosku złożonego przez konsumenta. Wniosek o pozasądowe rozstrzyganie sporów należy złożyć w centralnym inspektoracie Czeskiego Inspektoratu Handlowego.

Sprzedawca jest zobowiązany do współpracy podczas trwania pozasądowego rozstrzygania sporu.

Na podstawie ustawy i przepisów dotyczących Czeskiego Inspektoratu Handlowego, za Konsumenta uważa się każdą organizację non-profit, kościół, dom mieszkalny, spółdzielnię mieszkaniową, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, które kupuje, zamawia, otrzymuje, używa, korzysta lub jest adresatem komunikacji handlowej, ofert w związku z towarami.

d) Złożyć wniosek o rozstrzyganie sporu w postępowaniu sądowym

Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń wynikających ze sporu konsumenckiego przed sądem w ramach postępowania cywilnego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

Ostatnia zmiana: 01.09.2023

 

Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony danych osobowych

Webshop Logisztika Kft. (dalej "administrator danych") oraz strona internetowa www.lovesexshop.pl (dalej "strona") niniejszym operator informuje w ramach powiązanych usług na stronie internetowej o Zasadach ochrony danych osobowych dotyczących zarządzania danymi użytkowników stron internetowych i użytkowników usług dostępnych na stronach internetowych (dalej zbiorczo) o ochronie danych, zarządzaniu danymi i administracji danymi.

W ramach ochrony danych osobowych, niniejszym administrator danych informuje użytkowników stron internetowych o zasadach, procedurach, zasadach i manipulacji danych osobowych, a także sposób i możliwości realizacji praw osób dotkniętych.

Administrator danych zobowiązuje się, że będzie przestrzegać i spełniać wszystkie wymagania określone w tych Zasadach i obowiązujących przepisach prawnych związanych z jego działalnością.

Zasady ochrony danych osobowych są nieprzerwanie dostępne pod adresem: www.lovesexshop.pl

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zasad ochrony danych osobowych, które nie są zawarte w tych zasadach, napisz do nas na adres e-mail: info@lovesexshop.eu, a nasz pracownik odpowie na Twoje pytania.

Chcielibyśmy Cię poinformować, że jeśli dostawca danych (kupujący) nie poda własnych danych osobowych, jest zobowiązany uzyskać zgodę odpowiedniej osoby.

Korzystając ze strony internetowej www.lovesexshop.pl, akceptujesz i zgadzasz się na zasady ochrony danych osobowych i ich przetwarzanie na podstawie poniższych punktów.

Megjegyzés: Fordítások soha nem tökéletesek és különösen jogi szövegek esetén nagyon fontos, hogy egy szakértő vagy jogász átnézze azokat, hogy biztosítsa a szöveg pontos és jogilag helyes fordítását, amely megfelel az adott ország jogszabályainak.

 

Definicje

a) "Administrator danych" osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki przetwarzania danych są określone przez prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być także ustalane przez prawo UE lub prawo krajowe

b) "Dane osobowe" wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoba, której dane dotyczą", "stały klient"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza na podstawie identyfikatora takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub jeden lub więcej specyficznych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

c) "Przetwarzanie danych" operacja lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, użycie, ujawnianie poprzez przesyłanie, dystrybucję lub inną formę udostępniania, koordynowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

d) "Ograniczenie przetwarzania" oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości

e) "Profilowanie" każda forma automatycznego przetwarzania danych osobowych polegające na używaniu danych osobowych do oceny pewnych osobistych aspektów dotyczących osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

f) "Przetwórca" osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych

g) "Odbiorca" osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, bez względu na to, czy jest to osoba trzecia. Organ publiczny, który ma dostęp do danych osobowych w ramach konkretnego śledztwa zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, nie jest uważany za odbiorcę; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania danych;

h) "Zgoda osoby, której dane dotyczą" oznacza wolę wyrażoną w sposób świadomy, konkretny i niebudzący wątpliwości przez osobę, której dane dotyczą, wyrażoną w formie oświadczenia lub wyraźnej potwierdzającej czynności, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

i) "Naruszenie bezpieczeństwa danych" naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

 

Administrator Danych:

Webshop Logisztika Kft.

Adres: 1097 Budapeszt, Ecseri út 14-16

Numer rejestracyjny firmy: 01-09-953952

Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Okręgowy w Budapeszcie

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 23121076-2-43

Numer telefonu: +420 228 880 588

E-mail: info@lovesexshop.eu

Numer identyfikacyjny administratora: 03327-0001

Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych, anulowania: info@lovesexshop.eu

 

Podstawa prawna, cel i czas przetwarzania danych

3. Podstawa prawna, cel i czas przetwarzania danych

Podmioty danych mogą dostarczać informacje i dane na swój temat na stronie internetowej na dwa sposoby:

 • Wyraźnie dostarczone lub udostępnione dane osobowe podczas korzystania z usług strony internetowej (patrz punkt 3.1).

 • Informacje przekazane Administratorowi Danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, odwiedzaniem strony internetowej i korzystaniem z jej usług (patrz punkt 3.2).

Podstawę prawną przetwarzania danych zawsze ustala się zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma na celu ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE. Podstawa prawna każdego przypadku przetwarzania danych jest wskazana. Podmiot danych ma prawo częściowo lub całkowicie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub poprosić o usunięcie swoich danych, składając pisemną prośbę do Administratora Danych.

3.1. Dane specjalne

Administrator danych przetwarza dane osobowe należące do specjalnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 Strony, prowadząc sklep internetowy z treściami dla dorosłych. Zatem zakres dostępnych produktów stanowi dane specjalne po zamówieniu ich przez Podmiot Danych. Administrator Danych przetwarza takie dane osobowe tylko za wyraźną zgodą Podmiotu Danych i w celach określonych w niniejszym komunikacie.

3.2. Przetwarzane dane osobowe

3.3.   Zarządzanie danymi do innych celów

3.4. Zbierane dane w związku z korzystaniem ze strony internetowej (inne cele przetwarzania danych)

3.4.1. Dane techniczne, dane dotyczące odwiedzin na stronie

Podczas analizy plików dziennika, Administrator Danych nie łączy danych z żadnymi innymi informacjami i nie ma na celu identyfikacji Podmiotu Danych.

Adres IP to numeryczny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje komputer użytkownika uzyskującego dostęp do Internetu. Adresy IP mogą być używane do geograficznego lokalizowania odwiedzającego korzystającego z konkretnego komputera. Adresy odwiedzanych stron, jak również dane dotyczące daty i czasu, nie są same w sobie odpowiednie do identyfikacji Podmiotu Danych, ale po połączeniu z innymi danymi (np. podanymi podczas rejestracji), mogą być używane do wysnuwania wniosków na temat Podmiotu Danych.

Zakres przetwarzanych danych: Data, czas, adres IP komputera Podmiotu Danych oraz adres odwiedzanej strony, dane dotyczące wieku odwiedzającego.

Cel przetwarzania danych: System Administratora Danych automatycznie rejestruje adres IP komputera Podmiotu Danych, czas rozpoczęcia wizyty, a w niektórych przypadkach, w zależności od ustawień komputera, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Rejestrowane dane nie mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi. Przetwarzanie danych służy wyłącznie celom statystycznym.

Cel przetwarzania danych to monitorowanie działania serwisu, świadczenie spersonalizowanej obsługi oraz zapobieganie nadużyciom.

Okres przetwarzania danych: 30 dni od wizyty na stronie internetowej. Strona korzysta z rozwiązania AdForm RTB.

3.4.2. Zarządzanie plikami cookie

W celu świadczenia spersonalizowanej usługi, Administrator Danych umieszcza mały pakiet danych, zwany ciasteczkiem, na komputerze Osoby, której dane dotyczą, i odczytuje go podczas kolejnych wizyt. Jeśli przeglądarka wysyła wcześniej zapisane ciasteczko, dostawca usługi ma możliwość skojarzenia bieżącej wizyty Osoby, której dane dotyczą, z poprzednimi, ale tylko w odniesieniu do własnej zawartości...

Czas przetwarzania danych: Te ciasteczka są przechowywane w pliku cookie przeglądarki przez dłuższy okres. Czas trwania to 1-5 dni.

3.4.3. Przetwarzanie danych przez zewnętrznych dostawców usług

Kod HTML strony zawiera linki do zewnętrznych serwerów, niezależnych od Administratora Danych. Serwery zewnętrznych dostawców usług są w bezpośrednim kontakcie z komputerem Osoby, której dane dotyczą...

Zakres przetwarzanych danych: Wartość zakupu (jeśli Osoba, której dane dotyczą, dokonała zakupu), fakt i czas odwiedzenia konkretnej podstrony.

Czas przetwarzania danych: Do momentu kolejnego zakupu. Google Analytics, Google Adwords.

Ciasteczka: _ga, _gat, _gid.

3.4.4. Ciasteczka umieszczane przez Optimonk

Aplikacja OptiMonk to dostosowywany system nakładkowy typu exit popup, który pozwala Administratorowi Danych oferować zniżki klientom, jeśli podadzą swoje imię i adres e-mail...

Zakres przetwarzanych danych: Fakt i czas odwiedzenia konkretnej podstrony.

Czas przetwarzania danych: 2 lata.

 

3.4.5. SMS-y BIP
Usługa przesyłania wiadomości elektronicznych: BIP SMS

Bip Communications Kft. (1134 Budapeszt, Bulcsú utca 23.) spełnia wymogi RODO.

Z zasadami ochrony danych związanych z korzystaniem z BIP SMS można zapoznać się pod poniższymi linkami:

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/termsofservice

Dostawca usługi:

Bip Communications Kft.
1134 Budapeszt, Bulcsú utca 23.
Kontakt elektroniczny: info@bipkampany.hu

 

Przetwarzanie danych

4. Przetwarzanie danych


Na podstawie artykułu 28 RODO, Administrator Danych powierza następującym organizacjom przetwarzanie danych osobowych:
Webshop Marketing Kft. Adres: 4028 Debrecen, Kassai út 129, 3 piętro 301-308. Telefon: [06-1-234-5012] Email: info@optimonk.hu Strona internetowa: www.optimonk.hu Działalność: Świadczenie usług Optimonk

MediaCenter Hungary Kft. Adres: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3, 2 piętro/6. Adres korespondencyjny: 6001 Kecskemét, Pf. 588. Telefon: 76/575-023 Faks: 76/575-024 Strona internetowa: www.mediacenter.hu Działalność: Usługi domenowe i emailowe

Websupport Magyarország Kft. Adres: 1132 Budapeszt, Victor Hugo utca 18-22. Email: support@websupport.hu Strona internetowa: www.websupport.hu Działalność: Usługi domenowe i emailowe

Online Comparison Shopping Kft. Adres: 1074 Budapeszt, Rákóczi út 70-72. Numer identyfikacji podatkowej: 24868291-2-42 Numer rejestracyjny przedsiębiorstwa: 01-09-186759 Email: info@arukereso.hu Strona internetowa: www.arukereso.hu Działalność: Operator programu Trusted Store, wysyłanie ankiet do klientów, przetwarzanie opinii, ocena Administratora Danych i strony internetowej na podstawie opinii klientów, zakupy za pośrednictwem programu koszyka zakupowego. Zbierane dane osobowe: imię, adres email, numer telefonu, informacje dotyczące wysyłki i fakturowania.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Adres: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. Email: info@gls-hungary.com Strona internetowa: www.gls-group.eu Działalność: Usługi kurierskie, dostawa do domu, odbiór przesyłek, zwroty przesyłek.

Express One Hungary Kft. Adres: 1239 Budapeszt, Európa utca 12. Email: ugyfelszolgalat@expressone.hu Działalność: Usługi kurierskie, dostawa do domu, odbiór przesyłek, zwroty przesyłek.

Packeta Hungary Kft. Adres: 1044 Budapeszt, Ezred utca 2. B2/11. Email: info@packeta.hu Działalność: Usługi kurierskie, dostawa do domu, odbiór przesyłek, zwroty przesyłek.

REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft. Adres: 1097 Budapeszt, Illatos út 6. Telefon: +36-1-219-5670 Strona internetowa: www.reisswolf.hu Email: info@reisswolf.hu Działalność: Niszczenie poufnych dokumentów i nośników danych, świadczenie usług zabezpieczeń zamkniętego systemu.

UNAS Online Kft. Adres: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Email: unas@unas.hu Działalność: Dostawca systemów sklepu internetowego, dostawca hostingowy.

Rocket Science Group (System dostarczania emaili Mailchimp i Mandrillapp) Adres: 512 Means Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Stany Zjednoczone Email: legal@mailchimp.com Działalność: Dostarczanie newsletterów i oprogramowanie marketingowe.

TradeTracker Hungary Kft. Adres: 1062 Budapeszt, Aradi u. 16, II/2. Telefon: +36 1 487 5312 Email: financial.hu@tradetracker.com Działalność: Oprogramowanie marketingowe.

Lead Media s.r.o. (Dognet) Adres: 811 05 Bratysława, Karpatská 6, Słowacja Telefon: +421 948 483 365 Email: info@edognet.hu Działalność: Oprogramowanie marketingowe.

Bip Communications Kft. (system wysyłania SMS-ów)

Siedziba: 1134 Budapeszt, Bulcsú utca 23.
Adres e-mail: info@bipkampany.hu
Sieć: https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy
Działanie: System wysyłania SMS-ów

OTP Mobil Kft. Adres: 1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32. Email: info@otpmobil.com Działalność: System akceptacji kart online. Aby uzyskać więcej informacji i zakres przetwarzanych danych, proszę odwiedzić następujący link: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

LANDAX Bt. Adres: 3300 Eger, Breznai Imre u. 1. Email: info@tharanisugyvitel.hu Działalność: Fakturowanie, przetwarzanie danych kurierskich, raportowanie do organu podatkowego.

Tharanis Ügyvitel Kft. Adres: 1124 Budapest, Németvölgyi út 41-45. A. ép. 3. em. 1. ajtó Email: info@tharanisugyvitel.hu Działalność: Fakturowanie, przetwarzanie danych kurierskich, raportowanie do organu podatkowego.

Barion Payment Zrt. Adres: 1117 Budapeszt, Irinyi József utca 4-20, 2 piętro. Email: info@barion.hu Działalność: System akceptacji kart online.

OneSignal Ltd. Adres: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403. Email: info@onesignal.com Działalność: Dostarczanie powiadomień push.

Legal Labs Kft. Adres: 1054 Budapeszt, Honvéd utca 8, 1 piętro 2. Email: hello@payee.tech Działalność: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, kwota długu, podstawa prawna długu, data zawarcia umowy.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zaangażowania dodatkowych podmiotów przetwarzających w przyszłości, a Podmioty Danych zostaną o tym poinformowane poprzez modyfikację niniejszej Informacji o Przetwarzaniu Danych.

 

Data Transfer
5. Data Transfer

 

Unless expressly required by law, the Data Controller shall only transfer data that can identify the Data Subject to third parties with the explicit consent of the Data Subject.

Dostęp do Danych i Środki Bezpieczeństwa Danych, Przenoszenie Danych

6. Dostęp do Danych i Środki Bezpieczeństwa Danych, Przenoszenie Danych

6.1. Dostęp do Danych, Przenoszenie Danych

Pracownicy Administratora Danych mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków. Administrator Danych przenosi zarządzane przez siebie dane osobowe do innych organizacji lub organów państwowych w sposób i w celu określonym przez prawo. Administrator Danych informuje Podmiot Danych, że sąd, prokuratura, organ ścigania, organ administracyjny, Krajowa Inspekcja Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacyjnej oraz inne organizacje upoważnione przez prawo mogą kontaktować się z Administratorem Danych w celu uzyskania informacji, ujawnienia lub przeniesienia danych lub udostępnienia dokumentów. Administrator Danych dostarczy dane osobowe organom wyłącznie w dokładnie określonym zakresie i w miarę niezbędną do osiągnięcia celu żądania, pod warunkiem, że organ określił dokładny cel i zakres danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1. Informacja i dostęp do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wiedzieć i żądać dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora danych, a także informacji związanych z ich przetwarzaniem. Ma prawo żądać i weryfikować dane przechowywane przez administratora danych oraz mieć dostęp do swoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, musi złożyć swoje żądanie dostępu do danych na piśmie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej) do administratora danych. Administrator danych dostarcza informacje osobie, której dane dotyczą, w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Podczas procesu dostępu administrator danych nie udziela informacji ustnych.

Podane informacje przy korzystaniu z prawa dostępu obejmują następujące kwestie:

 • Definicja zakresu przetwarzanych danych, w zależności od używanych usług, takich jak imię i nazwisko, nazwa do fakturowania, adres do fakturowania, adres e-mail i numer telefonu.
 • Cel, czas trwania i podstawa prawna przetwarzania danych dla odpowiednich danych.
 • Przekazywanie danych: identyfikacja odbiorców, którym dane zostały lub zostaną przekazane, oraz wskazanie źródła danych.

Administrator danych dostarcza osobie, której dane dotyczą, pierwszą kopię ich danych osobowych, w formie papierowej lub elektronicznej, bezpłatnie. Za wszelkie dodatkowe kopie żądane przez osobę, której dane dotyczą, administrator danych może pobierać opłatę, która jest uzasadniona kosztami administracyjnymi. Jeśli osoba, której dane dotyczą, żąda kopii elektronicznej, administrator danych dostarcza informacje w powszechnie używanym formacie elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po otrzymaniu informacji, jeśli Osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się z przetwarzaniem danych lub dokładnością przetworzonych danych, może zażądać korekty, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 6.

7.2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia informacji

Na wniosek Osoby, której dane dotyczą, Administrator Danych niezwłocznie poprawia wszelkie nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Osoby, której dane dotyczą, lub uzupełnia wszelkie niekompletne dane treścią określoną przez Osobę, której dane dotyczą, na piśmie. Administrator Danych informuje wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o sprostowaniu lub uzupełnieniu, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernym wysiłkiem. Jeśli zostanie zażądane na piśmie, Administrator Danych poinformuje Osobę, której dane dotyczą, o danych tych odbiorców.

7.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo na piśmie zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych, w takim przypadku ograniczenie obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi Danych sprawdzenie dokładności danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając zamiast tego ograniczenia ich użycia. Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Osoba, której dane dotyczą, wymaga ich do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu, w takim przypadku ograniczenie obowiązuje przez okres, aż zostanie ustalone, czy uzasadnione podstawy Administratora Danych mają pierwszeństwo przed podstawami Osoby, której dane dotyczą.
 • Administrator Danych poinformuje Osobę, której dane dotyczą, z wyprzedzeniem o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zostało ono ograniczone na wniosek Osoby, której dane dotyczą.

7.4. Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Na wniosek Osoby, której dane dotyczą, Administrator Danych usuwa dane osobowe dotyczące Osoby, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów:

 • Dane osobowe nie są już konieczne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone przez Administratora Danych.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu, i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Dane osobowe zostały przetworzone przez Administratora Danych z naruszeniem prawa.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zastosowania się do obowiązku prawnego.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego skierowaną bezpośrednio do dziecka.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest konieczne:

 • Do wykonywania prawa do wolności wyrażania opinii i informacji.
 • Do zastosowania się do obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania przez Administratora Danych.
 • Ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego.
 • Do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych, lub celów statystycznych, tam, gdzie usunięcie prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie osłabi osiągnięcie celów przetwarzania.
 • Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

7.5. Prawo do przenoszenia danych:

Prawo do przenoszenia danych pozwala Podmiotowi Danych otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi Danych, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie oraz prawo do przesyłania tych danych do innego administratora danych. Prawo do przenoszenia danych ogranicza się do danych dostarczonych przez Podmiot Danych. Nie dotyczy to innych rodzajów danych (np. danych statystycznych, danych transakcyjnych, danych związanych z programem lojalnościowym itp.).

Podmiot Danych może zażądać otrzymania swoich danych osobowych dostępnych w systemie Administratora Danych (np. uzyskanych podczas rejestracji na kurs lub subskrypcji newslettera):

 • W strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie.
 • Aby mieć prawo do przesyłania tych danych do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie możliwe w systemie Administratora Danych. Administrator Danych realizuje żądanie przenoszenia danych wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Aby spełnić żądanie, Administrator Danych musi upewnić się, że Podmiot Danych jest uprawnioną osobą korzystającą z tego prawa. W tym celu Podmiot Danych musi osobiście pojawić się w zarejestrowanym biurze Administratora Danych po powiadomieniu, używając danych dostępnych w systemie Administratora Danych do identyfikacji. Podmiot Danych może zażądać przenoszenia swojego imienia, adresu e-mail oraz innych danych, które dostarczył Administratorowi Danych. Skorzystanie z tego prawa nie prowadzi automatycznie do usunięcia danych z systemów Administratora Danych, co pozwala Podmiotowi Danych na kontynuowanie korzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych.

7.6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Podmiot Danych ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie swojej szczególnej sytuacji. Podmiot Danych ma również prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeśli Podmiot Danych sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane przez Administratora Danych w tych celach.

Podmiot Danych może skorzystać z prawa do sprzeciwu na piśmie (poprzez e-mail lub pocztę tradycyjną) lub za pośrednictwem linku do rezygnacji udostępnionego w każdej komunikacji, w tym w newsletterach.

7.7. Realizacja praw zmarłego Podmiotu Danych przez innych

W ciągu pięciu lat od śmierci Podmiotu Danych, prawa przyznane zmarłemu za jego życia, takie jak dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i sprzeciw, mogą być realizowane przez osobę upoważnioną przez zmarłego poprzez rozporządzenie działalności lub w dokumencie publicznym, lub w dokumencie prywatnym o pełnej mocy dowodowej upoważniającym osobę do działania w imieniu zmarłego. Jeśli zmarły złożył Administratorowi Danych wiele takich oświadczeń, osoba określona w późniejszym oświadczeniu ma prawo do wykonywania tych praw. Jeśli zmarły nie złożył takiego oświadczenia, bliski krewny, jak zdefiniowano w Sekcji 8:1(1) Kodeksu Cywilnego, ma prawo do wykonywania wyżej wspomnianych praw w ciągu pięciu lat od śmierci Podmiotu Danych. Bliski krewny musi udowodnić śmierć Podmiotu Danych oraz swoją tożsamość, a także, w razie potrzeby, swoją pozycję jako bliskiego krewnego, za pomocą dokumentu urzędowego.

Osoba wykorzystująca prawa zmarłego korzysta z praw i podlega obowiązkom dotyczącym praw zmarłego, w tym postępowaniu przed Krajowym Urzędem Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji, oraz przed sądem, zgodnie z Ustawą o ochronie danych i Rozporządzeniem. Administrator Danych jest zobowiązany poinformować bliskiego krewnego na piśmie o działaniach podjętych na podstawie pisemnego wniosku, chyba że zmarły wyraźnie zakazał tego w swoim oświadczeniu.

7.8. Termin realizacji wniosków

Administrator Danych informuje Podmiot Danych, bez zbędnej zwłoki i w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku (zgodnie z punktami 6.1-6.6), o podjętych działaniach. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność wniosku i liczbę wniosków. W takich przypadkach Administrator Danych informuje Podmiot Danych o powodach opóźnienia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli Podmiot Danych złożył wniosek elektronicznie, informacje zostaną dostarczone przez Administratora Danych elektronicznie, chyba że Podmiot Danych zażądał inaczej.

7.9. Odszkodowania i zadośćuczynienia

Każda osoba, która doznała szkody materialnej lub niematerialnej w wyniku naruszenia Rozporządzenia, ma prawo do otrzymania odszkodowania od Administratora Danych lub Procesora Danych za poniesioną szkodę. Procesor Danych odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem tylko wtedy, gdy nie dopełnił obowiązków wyraźnie nałożonych na Procesorów Danych przez ustawodawstwo, lub gdy działał wbrew legalnym instrukcjom Administratora Danych. Administrator Danych lub Procesor Danych zostanie zwolniony z odpowiedzialności, jeśli udowodnią, że w żaden sposób nie są odpowiedzialni za wydarzenie powodujące szkodę.

Proszę zauważyć, że dostarczone tłumaczenie opiera się na dostarczonych informacjach i może nie być oficjalnym ani prawnie wiążącym tłumaczeniem. Zawsze warto skonsultować się z oryginalnym dokumentem lub szukać porady prawnej, aby uzyskać dokładne i wiarygodne informacje.

 

 

Opcje Wykonywania Praw

8. Opcje Wykonywania Praw

Podmiot Danych może wykonywać swoje prawa, wysyłając wniosek pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Nie ma możliwości wykonywania żadnych praw telefonicznie. Podmiot Danych może wykonywać swoje prawa, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 • Nazwa: Webshop Logisztika Kft.
 • Adres pocztowy: 1097 Budapeszt, Ecseri út 14-16., WĘGRY
 • Godziny otwarcia sklepu: Pon.-Pt.: 8:00-18:00
 • Adres e-mail: adatvedelem@webshoplog.hu

Jeśli Administrator Danych może udowodnić, że nie jest w stanie zidentyfikować Podmiotu Danych, Podmiot Danych nie będzie mógł wykonywać swoich praw. Jeśli wniosek Podmiotu Danych jest wyraźnie bezzasadny lub nadmierny (szczególnie ze względu na jego powtarzający się charakter), Administrator Danych może pobrać rozsądną opłatę za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działania. To obowiązek Administratora Danych dostarczyć dowody na to. Jeśli Administrator Danych ma wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek, może poprosić o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Jeśli Podmiot Danych nie zgadza się z decyzją Administratora Danych, ma prawo do:

 1. Skontaktowania się z Krajowym Urzędem Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji (1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), lub
 2. Podjęcia działań prawnych w celu wyegzekwowania swoich praw.

 

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych

9. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych

Naruszenie ochrony danych odnosi się do incydentu bezpieczeństwa, który prowadzi do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieautoryzowanego ujawnienia lub nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub inaczej przetwarzanych. Administrator Danych prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych, który zawiera zakres danych osobowych dotkniętych incydentem, liczbę dotkniętych osób, czas zdarzenia, jego okoliczności, skutki oraz środki podjęte w celu jego złagodzenia. Administrator Danych monitoruje środki związane z naruszeniami ochrony danych, informuje organ nadzorczy i powiadamia Podmioty Danych, gdy jest to konieczne. Jeśli Administrator Danych stwierdzi, że konkretne naruszenie stanowi wysokie ryzyko dla praw i wolności Podmiotów Danych, powiadomi dotknięte Podmioty Danych oraz organ nadzorczy bez nieuzasadnionej zwłoki, jednak nie później niż 72 godziny od momentu uzyskania świadomości o naruszeniu ochrony danych.

Udostępnianie danych władzom

10. Udostępnianie danych władzom

Administrator Danych może być kontaktowany przez sąd, prokuraturę, organ ścigania, organ administracyjny, Narodowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacyjnej lub inne organizacje upoważnione przez prawo w celu dostarczenia informacji, ujawnienia danych, przekazania danych lub udostępnienia dokumentów.

Administrator Danych udostępni dane osobowe władzom tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu żądania, pod warunkiem, że organ żądający określił dokładny cel i zakres danych.

 

Linki

11. Linki

Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za treści, praktyki ochrony danych oraz praktyki informacyjne zewnętrznych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków na stronie internetowej. Jeżeli Administrator Danych dowiedział się, że powiązana strona lub linkowanie narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące prawa, link zostanie niezwłocznie usunięty ze strony internetowej.

Metoda Przechowywania Danych i Bezpieczeństwo Przetwarzania Danych

12. Metoda Przechowywania Danych i Bezpieczeństwo Przetwarzania Danych

Administrator Danych zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych i podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne oraz ustala procedury, aby zapewnić ochronę zebranych, przechowywanych i przetwarzanych danych oraz aby zapobiegać ich zniszczeniu, nieautoryzowanemu użyciu oraz nieautoryzowanym zmianom. Administrator Danych zobowiązuje również wszystkie strony trzecie, którym dane są przekazywane lub ujawniane za zgodą Osoby, której Dane Dotyczą, do przestrzegania wymagań bezpieczeństwa danych. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych. Zobowiązanie to dotyczy również pracowników zaangażowanych w działania związane z przetwarzaniem danych. Systemy komputerowe i inne miejsca przechowywania danych Administratora Danych znajdują się w jego siedzibie, oddziałach, u podmiotów przetwarzających dane, UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14.) oraz MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) 1132 Budapeszt, ul. Victor Hugo 18-22. Administrator Danych wybiera i obsługuje narzędzia informatyczne używane przy świadczeniu usług w sposób, który zapewnia:

a. Dostępność przetwarzanych danych dla osób uprawnionych (dostępność);

b. Zapewnienie dokładności i uwierzytelnienia przetwarzania danych (integralność danych);

c. Weryfikowalność niezmienionego stanu danych (autentyczność danych);

d. Ochronę przed nieautoryzowanym dostępem (poufność danych).

Administrator Danych chroni dane odpowiednimi środkami, zwłaszcza przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, transmisją, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, a także przed przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem oraz niedostępnością wynikającą ze zmian w technologii. Do ochrony elektronicznie zarządzanych plików danych w różnych rejestrach Administrator Danych używa rozwiązań technicznych, które zapewniają, że przechowywane dane, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, nie mogą być bezpośrednio powiązane lub przypisane do Osoby, której Dane Dotyczą. Biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, Administrator Danych wdraża środki techniczne, organizacyjne i administracyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnić poziom ochrony odpowiadający ryzykom związanym z działaniami przetwarzania danych. Podczas przetwarzania danych Administrator Danych zachowuje:

a) Poufność: chronienie informacji tak, aby tylko uprawnione osoby mogły uzyskać do nich dostęp;

b) Integralność: zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod przetwarzania;

c) Dostępność: zapewnienie, że uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pożądanych informacji, gdy są potrzebne, oraz że dostępne są niezbędne narzędzia. Administrator Danych oraz jego partnerzy wprowadzili środki bezpieczeństwa zarówno na poziomie serwera, jak i aplikacji, aby chronić swoje systemy komputerowe i sieci przed oszustwami komputerowymi, szpiegostwem, sabotażem, wandalizmem, pożarem, powodzią, wirusami komputerowymi, nieautoryzowanym dostępem i atakami typu „odmowa dostępu”. Należy pamiętać, że wiadomości elektroniczne przesyłane przez Internet, bez względu na używany protokół (np. e-mail, web, ftp), są podatne na zagrożenia sieciowe, które mogą prowadzić do nieuczciwych działań, sporów kontraktowych lub ujawnienia i modyfikacji informacji. Administrator Danych podejmuje wszystkie rozsądne kroki w celu ochrony przed takimi zagrożeniami. Systemy są monitorowane, aby rejestrować wszelkie odchylenia bezpieczeństwa i dostarczać dowody na wszelkie incydenty bezpieczeństwa. Dodatkowo, monitorowanie systemu pozwala na ocenę skuteczności stosowanych zabezpieczeń.

Pozostałe Postanowienia

13. Pozostałe Postanowienia

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmieniania niniejszej Polityki Prywatności, przy wcześniejszym powiadomieniu Osób, których Dane Dotyczą, za pośrednictwem strony internetowej www.lovesexshop.eu. Po wejściu w życie zmian, Osoba, której Dane Dotyczą, z wyjątkiem przypadków sprzeciwu, akceptuje postanowienia zmienionej Polityki Prywatności, kontynuując korzystanie ze strony internetowej lub usług, co wyraża akceptację poprzez swoje postępowanie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2022 roku.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2023 roku.

 

Do góry